สินเชื่อบ้านแลกเงิน เปลี่ยนบ้านให้เป็นเงินสด หมุนเวียนในธุรกิจ

ธนาคารไทยเครดิต แบ่งเบาทุกการใช้จ่ายในชีวิตคุณ  สินเชื่อบ้าน
ด้วย สินเชื่อบ้านแลกเงิน  ธนาคารไทยเครดิต  เปลี่ยนบ้านให้เป็นเงินสด
อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น 7.00% ต่อปี*  อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น 7.00% ต่อปี* 
วงเงินกู้สูงสุด 10 ล้านบาท*     ผ่อนนานสูงสุด 20 ปี*  ทุกอาชีพสามารถขอ สินเชื่อบ้าน แลกเงินได้
ไม่ว่าจะพนักงานบริษัท หรือฟรีแลนซ์หรือพ่อค้าแม่ค้า เพียงมีทรัพย์สินเป็นบ้านที่เป็นโฉนดที่ไม่ติดจำนอง สามารถนำมาเป็นสินเชื่อบ้านแลกเงินสดไว้หมุนเวียนในธุรกิจ...


คุณสมบัติผู้กู้ และ/หรือผู้กู้ร่วม
 • อายุ 20-65 ปี
 • เป็นพนักงานที่มีรายได้ประจำ/อาชีพอิสระ
 • ไม่เป็นบุคคลที่ศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์
 • ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
 • ไม่เป็นบุคคลที่ถูกห้ามทำธุรกรรมตามกฏหมาย

เอกสารประกอบการสมัคร
 • พนักงานประจำ
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/ทะเบียนบ้านของผู้กู้ และคู่สมรส
 • สลิปเงินเดือนล่าสุด หรือหนังสือรับรองเงินเดือน
 • สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 3 เดือน
 • เอกสารอื่น (ถ้ามี) เช่น สำเนาเอกสารการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เป็นต้น
 • สำเนาเอกสารหลักประกัน (โฉนดที่ดิน และบ้าน/อาคารชุด)

อาชีพอิสระ

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/ทะเบียนบ้านของผู้กู้ และคู่สมรส 
 • สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ถ้ามี)
 • เอกสารแสดงการเสียภาษีเงินได้ (50ทวิ) เอกสารการชำระภาษีอื่นๆ ย้อนหลัง 12 เดือน
 • สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน และ/หรือเอกสารอื่นที่แสดงที่มาของรายได้ (ถ้ามี)
 • สำเนาเอกสารหลักประกัน (โฉนดที่ดิน และบ้าน/อาคารชุด)
สินเชื่อบ้านแลกเงิน เปลี่ยนบ้านให้เป็นเงินสด หมุนเวียนในธุรกิจ สินเชื่อบ้านแลกเงิน เปลี่ยนบ้านให้เป็นเงินสด หมุนเวียนในธุรกิจ Reviewed by Jansuda Srun on 10:23 AM Rating: 5

No comments:

Expedia Taiwan

Powered by Blogger.